Ubieganie się o członkostwo

Stowarzyszenie zrzesza pasjonatów realizacji dźwięku. Jest miejscem, które promuje rzetelną oraz uczciwą pracę i szacunek dla zawodu realizatora dźwięku. Zapraszamy nie tylko zawodowców, ale także osoby, które zaczynają swoją przygodę z realizacją dźwięku i pragną działać w duchu zasad promowanych przez stowarzyszenie. 

 Dzięki niej osoby takie będą mogły korzystać z:

  • wsparcia ze strony członków sekcji zawodowej stowarzyszenia
  • bieżącej wymiany informacji pomiędzy zrezszonymi
  • publikacji
  • seminariów oraz warsztatów
  • wyjazdów na targi oraz szkolenia
  • porady prawnej
  • uczestnictwa w imprezach promujących produkcje dźwiękowe

Wymogiem przyjęcia do PSRD jest przesłanie druku zgłoszenia. Druk można otrzymać po wysłaniu e-maila na adres: info@psrd.pl