Dokumenty

Poniżej – wzór legitymacji członkowskiej Polskiego Stowarzyszenia Realizatorów Dźwięku. Legitymacja jest wykonana na karcie plastikowej o wymiarach karty kredytowej. Tylko legitymacja w takiej postaci jest ważna.
legitymacja PSRD